Hotel Centrál

Konštrukcia strechy

2004, Karlove Vary, ČR

spolupráca s firmou Taros Nova s.r.o.

  • konštrukcia strechy hotelu Centrál z lepených oblúkových nosníkov osadených na oceľových „žiletkách“ a svorníkoch
  • konštrukcia vežičky zo zbíjaných ramenát
  • kompletná skladba zadebnenej a zaizolovanej strechy