Strecha telocvične

Konštrukcia strechy
2004, Nový Malín, ČR

spolupráca s firmou Taros Nova s.r.o.

  • konštrukcia strechy telocvične z lepených oblúkových nosníkov uchytených cez oceľové „žiletky“ na oboch stranách s rozponom 13 metrov, priečne zaistených oceľovými lanami
  • prevedenie celkovej skladby odvetranej strechy vrátane izolácie