Dóm sv. Mikuláša

Rekonštrukcia havarijného stavu veží

2007-2008, Trnava

Rekonštrukcia južnej a severnej veže dómu sv. Mikuláša z havarijného stavu:

  • protézovanie krovu + úplne nová konštrukcia hornej časti južnej veže a vyriešenie jej naklonenia
  • špeciálne navrhnutá konštrukcia lešenia prechádzajúca spodnou časťou strechy veže , samotné lešenie spevnené diagonálnymi oceľovými lanami
  • konštrukcia veží prepojená s konštrukciou lešenia – statické doplnenie
  • „Cu“ – krytina, pokládka šablón pomocou horolezeckej techniky