Kostol Vinohrady

Rekonštrukcia strechy

2010, Vinohrady

Rekonštrukcia krovu a krytiny strechy lode kostola:

  • protézovanie poškodených častí , resp. úplná výmena - pod dohľadom pracovníkov pamiatkového úradu
  • pokládka krytiny – drážkovaná bobrovka