Zámok Pezinok

Obnova striech

2010–2011, Pezinok

  • protézovanie častí krovu – tzn. nahrádzanie bioticky poškodených častí krovu novými
  • riešenie problému „zbortených“ plôch (nerovnomerné pomúrnice)
  • vyrovnávanie prepadnutých častí krovu (zbortené krokvy, resp. plné väzby)
  • obnova historických komínov podľa požiadaviek pracovníkov pamiatkového úradu
  • pokládka novej krytiny – škridla „bobrovka“