Dóm sv. Alžbety

Rekonštrukcia striech

2012, Košice

Obnova strechy južnej veže a strechy JZ - bočnej lode Dómu sv. Alžbety v Košiciach. *

  • v obidvoch prípadoch sa odstránil existujúci strešný plášť, vykonali sa nevyhnutné opravy krovu, nové debnenie a krytina zo šablón z "Cu" plechu
  • v rámci týchto prác sa uskutočnili aj opravy drevených konštrukcií v interiéri J veže
  • * ( prevedené pre firmu VILLARD - združenie pre reštaurovanie a obnovu pamiatok )