Kostol sv. Jakuba, Trnava

Rekonštrukcia veže

2012, Trnava

Obnova strechy veže kostola sv. Jakuba v Trnave (Františkánsky kostol)

  • Jedinou možnosťou opravy krovu veže bolo vytvorenie konštrukcie z  lešenia vysunutého zo zvonice kostola
  • bola vykonaná pomerne rozsiahla oprava krovu (s odsúhlasením pamiatkového úradu ) , protézovanie častí krovu , nové bednenie a krytina z "Cu" šablón
  • taktiež bola prevedená renovácia kríža a gule