kaštieľ, Lúka

Rekonštrukcia strechy kaštieľa

2013, Lúka

Obnova kultúrnej pamiatky – strechy barokového kaštiela v Lúke,strechy kaplnky so sakristiou a strechy zvonice v areáli kaštiela v Lúke.

  • Práce zahŕňali sanáciu krovu,vrátane petrifikácie a chem. ošetrenia, výmenu strešnej krytiny,rekonštrukcie komínových telies
  • výroba a montáž klampiarskych prvkov
  • výrobai a kompletné vymenenie strešnej rímsy (na rozhraní manzardovej strechy) a nárožných veží.