Kostol sv. Jána z Mathy ( Trojičný kostol) v Bratislave

Obnova kultúrnej pamiatky - strechy lode kostola

2013-2014, Bratislava

Kompletná rekonštrukcia predstavovala sanáciu krovu v havarijnom stave, ktorý už stratil svoju funkčnosť a jednotlivými prvkami tlačil na klenby a obvodovú rímsu

  • výmena strešnej krytiny a klampiarskych prvkov
  • obnova murív poškodených častí rímsy.
  • Okrem biotického poškodenia sa museli riešiť aj deformácie strechy ( napr. väzba č.1 pri priečelí – pokles na západnej strane o cca 40 cm.)