Vodárenská veža , Palárikovo

Obnova kultúrnej pamiatky

2014, Palárikovo

Kompletná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky

Stav konštrukcie vod. veže bol zo stat. hľadiska v havarijnom stave. Tretina podpernej konštrukcie v podstate neexistovala a 9 – tonová nádrž na  5 NP ,22 m vysokej veže bola vychýlená z vod. polohy o cca 30 cm.

Zároveň pôsobením váhy nádrže a poškodených podp. konštrukcií bola celá konštrukcia pootočená.

Sanácia spočívala v rekonštrukcii podp. Konštrukcie, počas ktorej bolo nutné z bezpečnostného hľadiska najskôr demontovať a zložiť žeriavom strechu veže a následne nádrž.Previedla sa kompletná rekonštrukcia, včetne dubovej základne  a čiastočného natočenia konštr. do pôvodného stavu. Na záver sa osadila nádrž a strecha veže. Nasledovali histor. - pamiatkárske úpravy vymenených prvkov.

Obnova vod. veže sa uskutočnila v spolupráci s firmou PAMARCH s.r.o.