kostol Čereňany

Rekonštrukcia podhľadovej klenbovej konštrukcie lode kostola v Čereňanoch.

2016, Čereňany

 

Podhľadová klenbová samonosná konštrukcia v lodi a presbytériu pozostáva z drevených oblúkových zbíjaných nosníkov, na ktoré je zospodu vyhotovený drevený záklop s rákosovou omietkou.

Stav tejto konštrukcie bol akútne nevyhovujúci.

Riešenie – všetky pôvodné oblúkové nosníky boli ponechané, očistené a ošetrené transparentným ochranným náterom. Vedľa týchto nosníkov boli vyhotovené nové oblúkové nosníky s rovnakým prierezom a tvarom a pevne spojené s existujúcim dreveným záklopom.

Výroba a osadenie nových nosníkov prebiehalo zhora ( nutnosť vytvorenia pomocných pracovných plošín – pretože klenby neboli pochôdzne).