Národný žrebčín Topolčianky.

rekonštrukcia strechy

2017, Topoľčianky

Na základe PD „ Sanácia nosnej strechy a štítovej steny NŽ v Topolčiankach“ sa prevádzalo statické spevnenie krovu na žrebčíne v Toplčiankach. Jednalo sa o zámočnícke, tesárske a montážnícke práce. Konštrukciu krovu tvoria kombinované oceľovo – drevené väzníky s liatinovými vzperami a tiahlami z ocelových profilov. Riešil sa problém posunu celej strechy k západnej štítovej stene ( cca 80 cm) a jej náklon, nadmerné priehyby horného pásu v miestach nadpojenia a roztláčanie bočných stien. Riešenie zabudovaním priečnych vystužovadiel ( zdvojené diagonály) kotvených do dubového dreva, zosilnenie príložkami a bočné steny zachytené dodatočnými ťahadlami.