sýpka Čunovo

rekonštrukcia sýpky

2016-2017, Čunovo