realizácia kópie veže

Budova obchodnej a priemyselnej komory na Gorkého ul. v Bratislave.

2017-2018, Bratislava , Gorkého ul.

Predmetom realizácie bola výroba a montáž kópie tesárskej konštrukcie, bednenia a vonkajšej profilácie helmice rohového pilastra na budove obchodnej a priemyselnej komory, ktorá pri stavebných úpravách zhorela.

Príprava tesárskych prác bola náročná z hľadiska zamerania jednotlivých ramenátov a  detailov profilácie, ktoré sa nezachovali. Konštrukcia kópie veže sa vyrábala na priestore mimo stavenisko            (problém s malým priestorom a súbehom množstva dokončovacích prác). Následne sa konštrukcia rozobrala, premiestnila na stavenisko a znovu zmontovala. Po zabednení  sa začala vyrábať a montovať zložitá vonkajšia profilácia veže v spolupráci s klampiarmi.

Práce sa vykonávali v spolupráci s firmou VILLARD.