realizácia rekonštrukcie veže kostola

kostol Nanebovzatia panny Márie ( Blumentálsky kostol ) v Bratislave.

2019, Bratislava

Predmetom realizácie bola výmena krytiny veže kostola