Dóm sv. Martina

Rekonštrukcia z havarijného stavu veže

2010-2011, Bratislava

Rekonštrukcia krovu veže z totálne havarijného stavu, ktorý bol zistený po prieskume stavu veže prevedeného horolezeckou technikou a odkrytí nánosov znečistenia.

  • ihneď po prieskume veže, bola spevnená dočasnou oceľovou konštrukciou, aby zo statického hľadiska odolala možným vplyvom počasia
  • protézovanie častí krovu , statické riešenie problémov pomocou oceľových tiahel a konštrukcií
  • „Cu“ - krytina - riešenie komplikovaných prechodov a napojení