Zochova chata

Montáž strechy

2011, Modra – Piesok

spolupráca s firmou Taros Nova s.r.o.

  • konštrukcia zastrešenia bazéna
  • pokládka nosníkov z lepeného dreva na vybetónované pätky vo výške pomocou horolezeckej techniky
  • uloženie nosníkov + ukotvenie cez špeciálne pryžové podložky a vertikálne zaistenia