Služby

Naša spoločnosť sa zaoberá zhotovovaním a montážou striech a drevených konštrukcií s prevahou rekonštrukcií historických krovov, vrátane riešenia havarijných stavov.

Máme 12–ročné skúsenosti s prácou s drevom, vrátane lepených nosníkov, pohľadových krovov a montážou priehradových konštrukcií. Našim zákazníkom poskytujeme práce tesárske, pokrývačské, klampiarske a v nevyhnutnom rozsahu tiež práce zámočnícke a murárske.

Diela sú uskutočňované vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a pri rešpektovaní všetkých súvisiacich predpisov a vyhlášok. Na vykonané diela sa poskytuje 60–mesačná záručná lehota.

V súvislosti s našim predmetom činnosti poskytujeme tiež inžinierske služby, stavebný prieskum a diagnostiku, posudky a projektové služby.

 

Rekonštrukcie historických krovov

Rekonštrukcie

Novostavby